OCHRANA SOUKROMÍ S INFORMACÍMI O NAŘÍZENÍCH

 

preambule:

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví pravidla pro zpracování a ochranu osobních údajů zákazníka internetového obchodu provozovaného na webové stránce www.orientfashion.pl , jakož i informace o těchto zákaznících shromážděných prostřednictvím souborů cookie, poskytování služeb poskytovaných elektronicky, jakož i pro právní účely a bez zlé víry vůči zákazníkům, jejichž údaje jsou zpracovávány v Obchodě.

 

Majitelem a správcem internetového obchodu, který je k dispozici v doméně www.orientfashion.pl, je společnost ORIENT FASHION Manish Rajpal se sídlem v Pabianicích na ul. Rzgowska 72, PSČ 95-200, číslo NIP: 7251807726, REGON: 100634492, telefonní číslo +48 42 211 66 85, e-mail: sklep@orientfashion.pl;

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů dále slouží jako informační a záruční nástroj pro zákazníky obchodu a pokyny pro správce údajů, který je odpovědný za shromažďování, zpracování a povolené využívání osobních údajů poskytovaných klientům.

 

I. DEFINICE

 

Administrátor - znamená společnost ORIENT FASHION Manish Rajpal, která poskytuje elektronické služby a ukládá a získává přístup k informacím o uživatelských zařízeních.

 

Cookies - znamená IT data, zejména malé textové soubory, uložené a uložené na zařízeních, prostřednictvím kterých zákazník používá webové stránky obchodu.

 

Cookies správce - znamená cookies, které administrátor zveřejnil, týkající se poskytování elektronických služeb správcem prostřednictvím obchodu.

 

Externí soubory cookie - znamenají soubory cookie, které ukládají partneři administrátora prostřednictvím webových stránek obchodu.

 

Obchod - zde představuje webovou stránku, kde administrátor provozuje internetový obchod. Internetová adresa obchodu, která funguje na adrese www.orientfashion.pl .

 

Zařízení - znamená elektronické zařízení, které zákazník získá přístup do obchodu.

 

Klient - znamená subjekt, pro který mohou být služby poskytovány elektronicky nebo s nímž může být uzavřena Smlouva o poskytování elektronických služeb v souladu s předpisy a zákonem.

 

II. OBECNÉ INFORMACE

 

1. V zájmu bezpečnosti svěřených údajů vytvořil administrátor interní postupy a doporučení k zabránění neoprávněnému přístupu k datům. Správce řídí jejich výkonnost a neustále ověřuje jejich soulad s příslušnými právními akty - zákonem o ochraně osobních údajů, zákonem o poskytování služeb elektronických komunikací a všemi druhy výkonných zákonů a legislativou Společenství, zejména pokud jde o změny vyplývající ze vstupu v platnost v roce 2018 RODO.

 

2. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu vyjádřeného zákazníkem av případech, kdy zákon oprávňuje správce zpracovávat osobní údaje na základě zákona nebo provádět smlouvu uzavřenou mezi stranami.

 

3. Úložiště provádí funkce získávání informací o uživatelích a jejich chování následujícím způsobem:

a) informacemi, které byly dobrovolně vloženy do formulářů

b) shromažďováním "Cookies"

c) shromažďováním protokolů serveru prostřednictvím hostitelského operátora.

 

4. Obchod shromažďuje informace dobrovolně poskytované zákazníkem prostřednictvím souhlasu uděleného při objednávce nebo při registraci v Obchodě. Souhlas může být udělen formou přijetí připraveného prohlášení připraveného administrátorem. Takto shromážděné informace jsou zpracovávány pouze za účelem zlepšení provozu Obchodu a zlepšení kvality služeb zákazníkům. Administrátor za žádných okolností nezpracovává informace získané za účelem, který přesahuje legitimní marketing svých služeb, zlepšuje provoz obchodu a zlepšuje kvalitu a rychlost zákaznický servis.

 

5. Údaje poskytnuté ve formuláři jsou zpracovány za účelem vyplývajícího z funkce konkrétní formy. Správce přímo nebo nepřímo souhlasí se zpracováním osobních údajů zákazníka způsobem, který není očekáván nebo neoprávněný.

 

6. Osobní údaje ponechané na místě nebudou prodány ani zpřístupněny třetím stranám v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů.

 

7. Údaje obsažené ve formuláři mohou být prohlíženy fyzickou osobou, která je tam uložila. Tato osoba má také právo kdykoli změnit a ukončit zpracování svých údajů.

 

8. Obchod si vyhrazuje právo změnit zásady ochrany osobních údajů, které mohou být ovlivněny vývojem internetových technologií, případnými změnami v zákoně o ochraně osobních údajů a vývojem internetového obchodu. Obchod informuje o všech změnách viditelným a srozumitelným způsobem.

 

9. Odkazy na jiné webové stránky se mohou objevit na webových stránkách obchodu. Takové webové stránky fungují nezávisle na Obchodu a nejsou v žádném případě kontrolovány online obchodem. Adresa webové stránky obchodu. Tyto webové stránky mohou mít své vlastní zásady a pravidla ochrany osobních údajů, které zákazníkovi doporučuje číst.

 

10. Správce informuje uživatele o tom, že svěřuje zpracování osobních údajů těmto subjektům:

a) nazwa.pl sp. z oo, ul. Mieczysław Medweckiego 17, 31-870 Kraków, NIP: 6751402920, REGON: 120805512, KRS: 0000594747, Okresní soud pro Kraków-Śródmieście v Krakově, oddíl XI registru národního soudu, Základní kapitál: 114 384 000 PLN server, kde je úložiště nainstalováno,

b) Pay Pal Polska sp. z oo se sídlem ve Varšavě, 00-113, ul. Emilii Plater 53, číslo NIP: 5252406419, KRS: 0000289372, REGON: 141108225, T Pay SA se sídlem Poznaň, 61-808, ul. Svatý Marcin 73/6, čísla NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357, DialCom24 Sp. z oo se sídlem v Poznani, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON: 634509164, KRS: 0000306513, Pay Pro SA se sídlem Poznań, 60-327, ul. Kanclerska 15. NIP: 779-236-98-87, REGON: 301345068, KRS: 0000347935- Aby bylo možné uskutečnit elektronické platby za objednané Zboží,

c) Účetní kancelář Solido Dorota Celuch, ul. Cynarskiego 5/39, 92-447 Łódź, NIP 796-118-52-34, REGON 100975572 - za účelem vedení účetnictví o podnikatelské činnosti majitele webové stránky,

d) DHL PARCEL POLSKA SP Z OO KRS: 0000631916, NIP: 9512417713, REGON: 365170883, ul. Osmańska 2, 02-823 Varšava; Ve společnosti Post SA, ul. Malborska 130, 30-624 Kraków; DPD POLSKA SP. Z OO, ul. MINERALNA 15, 02-274 WARSAW; EUROHERMES SP Z OO KRS: 0000607049, NIP: 6443515752, REGON: 363929192, ul. Żytnia 8, Sosnowiec; Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Varšava, NIP: 525-000-73-13, KRS: 0000334972 Registrární soud: Okresní soud pro hlavní město Základní kapitál ve Varšavě: 774,140,000, plně splacené, aby splnily objednávky na internetový obchod a dodávku objednaného zboží,

e) ADMIN.NET.PL Tomáš Rzepka Arkadiusz Nowara SC, ul. Bitwy Pod Monte Cassino 5/198, 33-100 Tarnów, NIP: 8733250257, REGON: 122662465, DPH EU: PL8733250257 - spravovat webové stránky obchodu

 

III. TYPY POUŽITÝCH COOKIES

 

1. Cookies používané administrátorem jsou pro zařízení zákazníka bezpečné. Zejména není možné na zařízeních Klienta získat viry nebo jiný nežádoucí software nebo škodlivý software. Tyto soubory umožňují identifikovat software používaný zákazníkem a přizpůsobit obchod jednotlivě pro každého uživatele. Soubory cookie obvykle obsahují název domény, ze které pocházejí, dobu jejich ukládání na zařízení a přiřazenou hodnotu.

 

2. Správce používá dva typy souborů cookie:

a. Soubory cookie relace (dočasné): jsou uloženy v zařízení zákazníka a zůstanou tam až do konce relace prohlížeče. Uložené informace jsou pak trvale odstraněny z paměti přístroje. Mechanismus cookie relace neumožňuje shromažďování jakýchkoli osobních údajů nebo důvěrných informací ze zařízení zákazníka.

b. Trvalé soubory cookie: jsou uloženy v Uživatelském zařízení a zůstanou tam, dokud nebudou smazány. Ukončení relace daného prohlížeče nebo vypnutí zařízení je nevymaže ze zařízení klienta. Trvalý mechanismus souborů cookie neumožňuje shromažďování jakýchkoli osobních údajů nebo důvěrných informací ze zařízení zákazníka.

 

3. Zákazník má možnost omezit nebo zakázat přístup ke svým zařízením. Použijete-li tuto možnost, bude možné používat webové stránky kromě funkcí, které svou povahou vyžadují soubory cookie. Zákazník může kdykoli změnit nastavení svých Cookies, může také trvale zrušit svůj sběr, přičemž je třeba mít na paměti, že některé informace generované tímto způsobem mohou být nezbytné pro plnění smlouvy, kterou uzavřel s prodávajícím na dálku.

 

4. Zákazník má možnost kdykoli ovládat rozsah používání souborů cookie pomocí nastavení webového prohlížeče. V závislosti na modelu prohlížeče mohou k dispozici dostupné možnosti:

- přijímání pouze dočasných souborů cookie,

- přijímání pouze vybraných souborů cookie,

- akceptuje pouze vaše vlastní soubory cookie (externí soubory cookie nebudou umístěny, pokud používáte tento web),

- odmítnutí přijmout všechny cookies.

 

IV. CÍLE, KTERÉ JSOU POUŽÍVANÉ

 

1. Správce používá vlastní soubory cookie pro následující účely:

A. konfigurace stránek,

B. úpravou obsahu webových stránek obchodu podle předvolby zákazníka a optimalizací používání webových stránek obchodu,

C. rozpoznávání zařízení Shopova klienta a jeho umístění a správné zobrazení webových stránek, přizpůsobených jeho individuálním potřebám,

D. pamatování nastavení vybraných klientem a přizpůsobení jejich rozhraní, například v rozsahu vybraného jazyka nebo oblasti, ze které klient pochází,

E. pamatuje si historii navštívených stránek na webu za účelem doporučování obsahu,

F. velikost písma, vzhled stránek atd.

 

2. Ověření klienta v Obchodě a zajištění relace zákazníka v Obchodě:

A. udržování relace zákazníka obchodu (po přihlášení), díky čemuž zákazník nemusí zadávat přihlašovací jméno a heslo na každé podstránce obchodu,

B. správná konfigurace vybraných funkcí obchodu, která umožňuje zejména ověření pravosti relace prohlížeče,

C. optimalizace a zvýšení efektivity služeb poskytovaných administrátorem.

 

3. Provádění procesů nezbytných pro plnou funkčnost webových stránek:

A. úpravou obsahu webových stránek obchodu podle předvolby zákazníka a optimalizací používání webových stránek obchodu. Zejména tyto soubory umožňují rozpoznat základní parametry zařízení zákazníka a správně zobrazit webové stránky, přizpůsobené jeho individuálním potřebám,

B. správné fungování affiliate programu, umožňující zejména ověření zdrojů odkazů zákazníků na webové stránky obchodu.

 

4. Vzpomínka na umístění zákazníka - správná konfigurace vybraných funkcí obchodu, zejména umožňující přizpůsobení informací poskytnutých zákazníkovi včetně jeho umístění.

 

5. Analýzy a průzkumy a audit publika - vytváření anonymních statistik, které pomáhají pochopit, jak zákazníci obchodu používají webové stránky obchodu, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah.

 

6. Reklamní služby - úpravy služeb třetích stran a produktů prezentovaných prostřednictvím obchodu.

 

7. Zajistěte bezpečnost a spolehlivost obchodu.

 

8. Správce se zavazuje vždy získat souhlas zákazníka používat cookies v každé z uvedených funkcí, zejména po vstupu GDPR v platnost. Zákazník bude mít vždy možnost přestat používat své vrcholy Cookies v jednom nebo v jednom nebo několika výše uvedených formulářích a bude mu předkládána jakákoli forma sběru informací (profilování) klienta a bude mu řádně sdělena.

 

9. Správce služby používá externí soubory cookie pro následující účely:

A. Sběr obecných a anonymních statických dat pomocí analytických nástrojů: Google Analytics [správce souborů cookie: Google Inc. se sídlem v USA],

B. Použití interaktivních funkcí pro popularizaci obchodu prostřednictvím sociálních sítí: Facebook.com [administrátor cookies: Facebook Inc. se sídlem v USA nebo ve státě Ireland Ireland se sídlem v Irsku].

 

10. Protokol používaný internetovým obchodem Oriental Fashion, který zajišťuje bezpečnost přenosu dat na Internetu, je protokol SSL (Secure Socket Layer v3). Jedná se o typ zabezpečení, který spočívá v kódování dat před jejich odesláním z prohlížeče klienta a dekódováním po bezpečném příchodu na server obchodu. Informace odesílané ze serveru klientovi jsou také šifrovány a po dosažení cíle jsou dekódovány.

 

11. SSL provádí šifrování, ověřování a zajištění integrity zpráv. V okamžiku vytvoření spojení se zabezpečenou (pomocí protokolu SSL) webové stránky se používají šifrovací klíče, které se pak používají při přenosu dat mezi prohlížečem v počítači klienta a na serveru úložiště. Jak klíčové přizpůsobení, tak samotné přenosy jsou velmi obtížné. Po připojení k zabezpečenému webu je uživatel o tom informován.

 

12. SSL používá identifikační certifikáty ke kontrole práv serverů a uživatelů. Tyto certifikáty jsou vydávány a "digitálně podepsány" jedním z vydavatelů certifikátů - certifikačními orgány (CA).

 

V. MOŽNOSTI STANOVENÍ PODMÍNEK SKLADOVÁNÍ NEBO PŘÍSTUPU KUCHY

 

1. Zákazník může nezávisle a kdykoli změnit nastavení souborů souborů cookie a specifikovat podmínky pro jejich ukládání a přístup k zařízením klienta prostřednictvím souborů cookie. Změny nastavení uvedené v předchozí větě může Zákazník provést pomocí nastavení webového prohlížeče nebo pomocí konfigurace služby. Tato nastavení lze měnit zejména tak, že v nastavení prohlížeče zablokujete automatické zacházení s cookies nebo je budete informovat vždy, když budou soubory cookie umístěny na zařízení zákazníka. Podrobné informace o možnostech a způsobech zpracování souborů cookie naleznete v nastavení softwaru (webového prohlížeče).

 

2. Zákazník může kdykoli smazat soubory cookie pomocí funkcí dostupných ve webovém prohlížeči, který používá.

 

3. Omezení používání souborů cookie může mít vliv na některé funkce dostupné na webových stránkách obchodu.

 

VI. KOLEKCE A PŘÍSTUPOVÉ ÚDAJE

 

1. Údaje jsou k dispozici třetím stranám pouze v rámci zákonem povolených limitů.

 

1.1. Správce nezaměřuje na zpracování údajů a neposkytuje shromážděné osobní údaje zákazníků k nezávislým subjektům bez souhlasu zúčastněných stran, pokud nenastanou tyto okolnosti:

a) Správce může používat podporu externích subjektů k poskytování služeb, které poskytují, avšak tyto subjekty nejsou oprávněny používat nezávisle osobní údaje zpracovávané jménem internetového obchodu a všechny jejich aktivity podléhají zásadám ochrany osobních údajů online obchodu.

b) Správce si ponechává právo sdílet údaje s veřejnými orgány při vedení řízení pro případné porušení zákona nebo v boji proti možnému porušení předpisů online obchodu.

 

2. Údaje umožňující identifikaci fyzické osoby jsou k dispozici pouze se souhlasem této osoby. Zákazník má kdykoli právo na přístup k osobním údajům a je shromážděn administrátorem. Toto právo zahrnuje možnost ověření, změnu, doplnění, vymazání, omezení zpracování údajů, nesouhlas se zpracováním, přenosem dat, ukončením zpracování osobních údajů, jakož i právo odvolat souhlas se zpracováním údajů pro konkrétní účel, pokud zákazník, právo podat stížnost dozorčímu orgánu. Tato práva jsou dostupná bez uvedení důvodu.

 

3. Operátor může být požádán, aby poskytl informace shromážděné Obchodem oprávněným orgánům na základě zákonných požadavků v rozsahu vyplývajícím z žádosti a nepřekračuje je.

 

4. Zákazník, který využívá služby a nástroje poskytované v rámci Obchodu, potvrzuje, že si přečetl Pravidla ochrany osobních údajů a Pravidla pro online obchod, a souhlasí s používáním svých osobních údajů v souladu s Obchodním řádem a jeho Zásadami ochrany osobních údajů.

 

5. Všechna data shromážděná správcem jsou chráněna přiměřenými technickými a organizačními opatřeními a bezpečnostními postupy, aby byla chráněna proti neoprávněnému přístupu nebo neoprávněnému použití.

 

6. Administrátor zpracovává osobní údaje zákazníka potřebné pro správnou implementaci služeb dostupných v elektronickém obchodě a je oprávněn používat údaje shromážděné a uložené jako součást internetového obchodu pro následující účely:

a) zadat objednávku v online obchodě,

b) uzavření a provádění kupní smlouvy nebo Smlouvy o poskytování elektronických služeb,

c) přímý marketing vlastních výrobků nebo služeb,

d) poskytovat uživateli úplné služby včetně nastavení a správy uživatelského účtu / účtů, řešení technických problémů a poskytování příslušných funkcí,

e) přizpůsobení nabídky a zkušenosti uživatele, včetně reklam, ve vlastnostech obchodu,

f) sledovat činnost všech a konkrétních uživatelů,

g) kontaktování uživatelů, zejména pro účely související s poskytováním služeb, uživatelským servisem, povolenými marketingovými a reklamní činnostmi,

h) provádí výzkum a analýzu s cílem zlepšit provoz dostupných služeb,

i) prosazování souladu s Pravidly online obchodu,

j) posouzení osobní situace určitého klienta.

 

7. Správce shromažďuje, zpracovává a ukládá následující údaje o zákaznících:

a) e-mailová adresa (e-mailová adresa),

b) jméno a příjmení,

c) název společnosti (v případě zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli),

d) NIP (v případě zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli),

e) dodací adresu Zboží (ulici, číslo domu, číslo bytu, PSČ, město, země),

f) adresu bydliště / obchodní / sídlo (pokud se liší od adresy doručení),

g) telefonní číslo.

 

8. Zákazníci, kteří se zaregistrovali v Obchodě, mají právo prohlížet, upravovat a mazat poskytnuté údaje. Zákazník zajišťuje, že údaje poskytnuté nebo zveřejněné v elektronickém obchodě jsou správné. Zákazníci, kteří se rozhodli odstranit účet v Obchodě, mají právo požadovat trvalé smazání jejich osobních údajů ze zdrojů správce. Tento nárok ("právo na zapomenutí") vyplývá přímo z vstupu HDP v platnost.

 

9. Osobní údaje zákazníků jsou shromažďovány (nebo budou) pomocí následujících funkcí online obchodu: kontaktní formulář, předplatné Newsletteru, e-mailový kontakt se zákazníkem, formulář objednávky, údaje poskytnuté na zákaznickém účtu, přihlašovací údaje a registrační údaje.

 

10. Správce na základě samostatného souhlasu zákazníka obchodu k vyjádření stanoviska k uzavřené kupní smlouvě poskytuje osobní údaje zákazníka shromážděné vybranému subjektu, který obsluhuje systém průzkumů, které vyjadřují uzavřenou prodejní smlouvu v elektronickém obchodě. Správce se vždy zavazuje, že podepíše příslušnou smlouvu o svěření zpracování osobních údajů takové třetí osobě. Subjekt, který provozuje systém průzkumu, je povinen zachovávat důvěrnost a zpracování pouze v rámci svěřeného rozsahu získaných osobních údajů zákazníka.

 

11. Správce informuje, že uplatňuje (nebo bude uplatňovat) následující technologie, které sledují akce prováděné uživatelem / zákazníkem na webových stránkách webových stránek: kód sledování Google Analytics - analyzovat statistiky webových stránek a remarketingové a reklamní účely.

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů spolu s informacemi o souborech souborů cookie vstoupí v platnost dnem zveřejnění na internetových stránkách obchodu na adrese www.orientfashion.pl . Možné změny v tomto dokumentu budou zákazníkům sděleny nejméně 14 dní předem, s použitím obecně dostupných informací o změnách na webových stránkách obchodu a možností změny konfigurace jejich nastavení souborů cookie v tomto ohledu. Změny v zásadách ochrany osobních údajů a informací o souborech cookie mohou být zejména důsledkem vývoje technologie, na níž je obchod vybudován, změn v právních předpisech v této oblasti nebo vyplývajících z vnitřních oprávněných potřeb administrátora.