Omezení práva na odstoupení od smlouvy

Právo odstoupit od smlouvy bez jakéhokoli důvodu není spotřebiteli uděleno, pokud si koupí nepředstavovanou položku vyrobenou podle její specifikace nebo sloužící k uspokojení svých individuálních potřeb

Článek 38 zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů: Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory nebo z dálky nemá pro spotřebitele nárok na smlouvy:

3) ve kterém předmětem služby je nepředstavovaná položka, vyrobená podle specifikace spotřebitele nebo sloužící k uspokojování jeho individuálních potřeb.