PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ SLUŽEB ORIENTNÍ FASHION ONLINE STORE

 

Majitelem a správcem internetového obchodu, který je k dispozici v doméně www.orientfashion.pl, je firma ORIENT FASHION Manish Rajpal se sídlem v Pabianicích na ul. Rzgowska 72, PSČ 95-200, číslo NIP: 7251807726, REGON: 100634492, telefonní číslo +48 42 211 66 85, e-mail: sklep@orientfashion.pl;

 

 

Tato pravidla definují pravidla pro uchovávání a užívání prostředků online obchodu na webové stránce www.orientfashion.pl, způsob uzavírání smluv o prodeji na dálku se zákazníky, kteří jsou spotřebiteli i podnikateli využívajícími služby elektronického obchodu, v souladu s ustanoveními zákona o poskytování elektronických služeb, zákon o ochraně práv spotřebitelů, zákony občanského zákoníku, zákon o ochraně osobních údajů, jakož i v souladu s pokyny odvozenými z právních předpisů Evropské unie, které se týkají otázek stanovených předpisů.

 

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

1. ORIENT FASHION je internetový obchod, který prodává textilní výrobky, velkoobchodní i maloobchodní. Každá z těchto kategorií bude mít podkategorie popsané na webových stránkách obchodu. Tento katalog je příkladem a není uzavřen. Každé rozšíření sortimentu obchodu bude zákazníkům oznámeno na internetových stránkách obchodu.

 

2. Internetový obchod poskytuje všem uživatelům svého internetového obchodu podnikatelské aktivity v souladu s platnými obecně platnými pravidly, pravidly společenského soužití v souladu s ustanoveními o ochraně práv spotřebitelů a v souladu s normami pro elektronické služby stanovenými příslušnými právními předpisy.

 

3. Objednavatel v obchodě www.orientfashion.pl nazvaný "KLIENT" by si měl přečíst obsah těchto Pravidel při registraci na www.orientfashion.pl nebo objednat. Klient bude požádán, aby přijal ustanovení těchto předpisů prostřednictvím sdílených funkcí tzv check box.

 

4. Pojmy uvedené v těchto předpisech znamenají:

 

Shop - internetový obchod je k dispozici na www.orientfashion.pl

 

Prodejce - ORIENT FASHION Manish Rajpal, ul. Rzgowska 72, 95-200, Pabianice, NIP: 7251807726, REGON: 100634492

 

Klient - fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, jejichž ustanovení uděluje právní způsobilost, uzavírá prodejní smlouvu s prodávajícím a využívá služeb nabízených obchodem

 

Spotřebitel - fyzická osoba uzavírající prodejní smlouvu s prodávajícím, která přímo nesouvisí s její obchodní nebo odbornou činností (jak je definována v občanském zákoníku)

 

Podnikatel - fyzická osoba, která provozuje podnikatelskou činnost na vlastní účet, právnická osoba a organizační jednotka bez právní subjektivity, jejichž ustanovení poskytují právní způsobilost, podnikání

 

Smlouva uzavřená na dálku - smlouva uzavřená s Klientem v rámci organizovaného systému uzavírání smluv na dálku (jako součást Obchodu) bez současné fyzické přítomnosti stran s výhradním použitím jednoho nebo více prostředků komunikace na dálku až po uzavření smlouvy

 

Objednávka - prohlášení zákazníka o záměru předložené prostřednictvím objednávkového formuláře a zaměřené přímo na uzavření smlouvy o prodeji produktů nebo produktů s prodejcem

 

Účet - prvek systému elektronického prodeje obchodu vytvořený zákazníkem, ve kterém jsou shromažďovány osobní údaje zákazníka, jakož i informace o objednávkách (historie, preferencích) zákazníka zaměřené na zlepšení služebních standardů prodávajícího

 

Nákupní košík - součást systému e-shopu Shop, kde je objednávka umístěna, kde jsou také viditelné produkty pro nákup vybrané zákazníkem a je také možné nastavit a měnit údaje objednávky, zejména množství výrobků, fakturační údaje a dodací adresu, která je základním prvkem objednávkového procesu v obchodě

 

Produkt - movitý předmět dostupný v obchodě, který nabízí prodávající, který je předmětem kupní smlouvy

 

Smlouva o prodeji uzavřená na dálku - smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Zákazníkem (spotřebitelem) jako součást organizovaného postupu pro uzavírání smluv na dálku, tj. Bez nutnosti přímého zapojení obou stran na jednom místě a na čas, za použití jednoho nebo více prostředků nezbytných pro komunikaci na dálku

 

5. Prodávající poskytuje vhodnou metodu shromažďování, zpracování a zabezpečení dat, kterou klienti klade v rámci provádění kupní smlouvy v souladu s vnitrostátními předpisy a předpisy EU v tomto ohledu, zejména s příslušnou zásadou ochrany osobních údajů, a zároveň ponechává zákazníkům možnost volby týkající se rozsahu sdílených údaje a zpracování a používání údajů zákazníka v prodejních a marketingových mechanismech prodávajícího použitých v Obchodě. Při zadávání objednávky nebo registraci na webových stránkách ORIENT FASHION poskytne KLIENT následující osobní údaje: jméno a příjmení, fyzická adresa pro doručení PRODUKTŮ, e-mailovou adresu, číslo mobilního telefonu. Tyto údaje zpracuje prodejce pouze pro splnění objednávky klienta včetně informování KLIENTA o stavu objednávky nebo získání stanoviska Klienta k jeho spokojenosti s dokončenou objednávkou. Prodávající ubezpečuje zákazníka, že mu kdykoli informuje o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů zákazníka v souvislosti s fungováním svého internetového obchodu. Údaje o zákazníkovi jsou shromažďovány a zpracovávány PRODEJCEM ve výše uvedeném rozsahu pouze po dobu trvání smlouvy a poté (pokud zákazník nevytvoří účet v obchodě) odstraněny a nezveřejněny žádnému externímu subjektu. Každá další metoda a účel zpracování osobních údajů Zákazníka se provádí s jeho výslovným předchozím souhlasem. Zákazník může odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů prostřednictvím prohlášení předaného Prodávajícímu.

 

6. Formuláře souhlasu (zaškrtávací políčka) týkající se osobních údajů zákazníků jsou k dispozici na prominentním místě v obchodě, při nákupním procesu, kdykoli jsou zákazníkem přijaty. Souhlas s zpracováváním osobních údajů zákazníků, které jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o prodeji na dálku, jsou na webových stránkách Obchodu označeny červenou hvězdou. Zákazníci mohou kdykoli aktualizovat, upravovat a odvolávat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které jsou k dispozici prodávajícímu. Na druhou stranu si Prodávající vyhrazuje právo přerušit objednávky Zákazníka, který odvolal svůj souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů z důvodu neschopnosti realizovat Prodejní smlouvu bez souhlasu. Zákazník, který má účet v prodejně prodávajícího, odstoupí a odebere tento účet, má právo požadovat od prodejce trvalé odstranění svých osobních údajů z databází prodávajícího jako součást obchodu.

 

7. Zákazník odpovídá za úplnost a věrohodnost údajů, které mu byly poskytnuty k provedení prodejní smlouvy.

 

8. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka ve vhodných zásadách a také samostatnou zprávu (s vstupem GDPR v platnost) o záměru shromažďovat informace poskytnuté zákazníkem při registraci nebo objednávacím procesu, pro které zákazník dal svůj souhlas ke seskupení a určení prodeje (profilování). Zákazník má právo kdykoli av případě potřeby získat informace o rozsahu a účelu zpracování svých osobních údajů.

 

9. Prohlížení sortimentu obchodu nevyžaduje vytvoření účtu. Zadávání objednávek objednatele za výrobky zařazené do sortimentu obchodu je možné také v nabídce "objednávka bez registrace" a také tradičně přihlášením / registrací v internetovém obchodě prodávajícího.

 

10. Technické požadavky na správné fungování obchodu na straně zákazníků jsou následující: Chcete-li používat Obchod, včetně prohlížení sortimentu Store a objednávek produktů, potřebujete: terminálové zařízení s přístupem k Internetu a webový prohlížeč (a), aktivní e-mailový účet a povolené soubory cookie (c), v praxi jsou výše uvedené hodnoty:

 

a) Internet Explorer verze 10.0 nebo novější s povolenými funkcemi ActiveX, JavaScript a Cookies nebo

 

b) Mozilla Firefox verze 17.0 nebo vyšší s Java applety, JavaScript a cookies povoleny, nebo

 

c) Google Chrome verze 23.0 nebo vyšší s Java applety, JavaScript a cookies povoleny,

 

d) minimální rozlišení obrazovky 1024x768 pixelů

 

11. ZÁKAZNÍK je povinen respektovat autorská práva k materiálům na internetových stránkách internetového obchodu v souladu s ustanoveními zákona ze dne 4. února 1994 o autorských právech a souvisejících právech. Je nepřijatelné, aby si KLIENT zveřejnil obsah na webových stránkách, který je v rozporu se zákonem, porušuje osobní práva třetích stran, prodejců a zákazníků internetového obchodu, a také vyzývá k rasistické, náboženské nebo etnické nenávisti nebo šíření násilí, obecně uznávaného jako morálně obviněný, sociálně nevhodný a porušující pravidla netikety.

 

12. ZÁKAZNÍK ve zvláštním prohlášení, který je k dispozici přímo na hlavní stránce internetového obchodu, v objednávkovém řízení nebo v e-mailu potvrzujícím objednávku v internetovém obchodě www.orientfashion.pl, může souhlasit se zpracováním těchto údajů pro jiné účely než ty, které se přímo vztahují k realizaci objednávky , včetně marketingu nebo zasílání zpráv od prodejce. Tento souhlas je nepovinný a může být kdykoli odvolán před zákazníkem. V takovém případě se prodávající zavazuje, že okamžitě - nejpozději k odeslání dalšího vydání zpravodaje nebo marketingového obsahu - vymaže e-mailovou adresu zákazníka poskytnutou za tímto účelem z databáze e-mailových adres obsluhujících takové funkce obchodu.

 

PROCES NÁKUPU A PŘEDLOŽENÍ, PLATBA, DODÁVKA

 

1. Internetový obchod ORIENT FASHION se prodává prostřednictvím internetu prostřednictvím webové stránky www.orientfashion.pl, pomocí níž můžete zadávat objednávky s využitím funkcí, které tam jsou.

 

Předmět objednávky je také označován jako PRODUKT.

 

Katalog PRODUKTŮ je k dispozici na www.orientfashion.pl a pokrývá textilní a textilní výrobky prodávané ve velkém a v maloobchodě; proces objednávání začne přidávat produkt do vozíku. Klient zadá objednávku výběrem PRODUKTŮ a umístí je do KOŠÍKU. Klient obdrží potvrzení o umístění objednávky spolu s objednávkovým číslem e-mailem (elektronickou poštou) na e-mailovou adresu poskytnutou zákazníkem při objednávce. Potvrzení o zadání objednávky v souladu s příslušnými předpisy ve vztahu k zákazníkovi, který je spotřebitelem v souladu s příslušnými ustanoveními, zahrnuje:

 

specifikace výrobku / produktů + popis jeho nejdůležitějších vlastností,

 

počet výrobků,

 

jednotkovou cenu za každý vybraný produkt,

 

vybraný způsob doručení + náklady na dopravu (podle výběru spotřebitele),

 

předpokládaný termín dodání,

 

celková částka, kterou má spotřebitel zaplatit (položková cena + daň + náklady na dopravu),

 

způsob platby + datum platby,

 

úplné údaje o firmě prodávajícího (jméno, registrovaná adresa, NIP, REGON) + kontaktní metoda (telefonní číslo / e-mailová adresa),

 

adresa pro podání stížnosti nebo prohlášení o odstoupení od smlouvy, pokud se liší od výše uvedené adresy,

 

Prodávající dodává do přílohy formulář ve formátu PDF (nebo jiný dokument umožňující záznam) odstoupení od smlouvy a vzor takového odstoupení od smlouvy a informace o možnosti použití elektronické metody řešení sporů s prodávajícím prostřednictvím platformy EU na následující adrese:

 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

 

2. Ceny zboží nabízeného prodávajícím nezahrnují žádné dodací náklady, které zákazník určí v objednávce.

 

Prodávající čeká, že finanční prostředky budou připsány na jeho účet nebo potvrzení o oprávnění k platbě od partnera, který platbu provede.

 

Dodání provádí prodávající prostřednictvím kurýrních společností DPD, DHL, EUROHERMES, In Post, Poczta Polska a GLS. Při každém dokončení objednávky se zákazník dohodne s typem a náklady na dopravu volbou možnosti doručení v objednávkovém formuláři.

 

Náklady na dodání samotné závisí na velikosti objednaného zboží a zemi určení zásilky. Objednávky jsou prováděny na území Polské republiky iv zahraničí. Prodávající poskytuje možnost osobní inkasa. Náklady na přepravu se pohybují od 7 čistých PLN.

 

 

3. Celková hodnota   Objednávky jsou dány ve fázi potvrzení objednávky na straně klienta, po výběru produktu, v každé fázi objednávky je jeho hodnota automaticky aktualizována v koši a k ​​dispozici pro ověření zákazníkem, dokud není objednávka potvrzena;

 

 

- Obchod si vyhrazuje právo měnit ceny, propagace a popisy   produkty v nabídce Obchodu, po informování zákazníků o nových pravidlech pro nákup nabízeného Zboží (o zahájení / změně / ukončení propagace);

- v rozsahu prodeje propagačních produktů, jejich počet   je omezen a prodej na propagačním základě může vyčerpat danou propagační nabídku, obchod se zavazuje informovat zákazníky o ukončení propagační nabídky, pokud se budou vztahovat výše uvedené okolnosti (vyčerpání zásob);

- prodej za propagačních podmínek se provádí pravidelně na vybraných Produktech v Obchodě, jejichž dostupnost určuje dobu trvání propagace;

 

4. Přidáním vybraného produktu do koše, zákazník zahájí proces zadávání objednávek. Kliknutím na tlačítko "přejít na zpracování objednávek" zahájí zákazník proces provádění kupní smlouvy, která se skládá z:

 

poskytování dat pro případné doručení a fakturu,

 

přijetí podmínek předpisů a zásady ochrany osobních údajů,

 

souhlas s zpracováváním osobních údajů poskytnutých v průběhu plnění smlouvy za úžeji s ním spojenými účely,

 

možný souhlas se zpracováním údajů pro jiné účely, než je realizace kupní smlouvy, např. marketing,

 

učinit platbu nebo označit její formu a případnou možnost

 

a potvrzení objednávky zadané tlačítkem "objednávka s povinností platit".

 

Zákazník si může objednat zboží v objednávkovém řízení bez registrace nebo registrování stejného účtu v internetovém obchodě prodávajícího, který usnadňuje provádění budoucích objednávek, zlepšuje komunikaci mezi smluvními stranami a má příznivý vliv na využívání služeb prodávajícího, protože zákazník má přístup k jeho objednávkám , údaje a veškeré informace týkající se smluv o prodeji, které pro ni byly realizovány. Další informace o tomto tématu v ÚČTU ZÁKAZNÍKA.

 

5. ZÁKAZNÍK obdrží potvrzení o odeslání objednávky od prodejce na e-mailovou adresu vybranou společností CLINET. Prodávající poskytuje prodejní podporu potenciálním zákazníkům prostřednictvím kontaktního formuláře nebo telefonického kontaktu s kvalifikovanými pracovníky zaměstnanců prodávajícího.

 

6. Správné vyplnění objednávky a stisknutí tlačítka   "Objednávka se povinností platit" je synonymem pro zadání objednávky a má právní účinky uzavření kupní smlouvy v souladu s platnými ustanoveními o uzavření kupních smluv na dálku nebo mimo obchodní prostory.

 

 

7. Platební možnosti, které jsou v současné době k dispozici prodávajícímu, jsou:

 

Předplatné na účet (bankovní převod);

 

Dobírka;

 

On-line platba realizovaná prostřednictvím:

 

PayPal Polska sp. Z oo se sídlem ve Varšavě, 00-113, ul. Emilii Plater 53, číslo NIP: 5252406419, KRS: 0000289372, REGON: 141108225,

 

servis společnosti TPay SA se sídlem v Poznani, 61-808, ul. Svatý Marcin 73/6, s čísly NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357,

 

DialCom24 Sp. z oo se sídlem v Poznani, 60-327 Poznań, ul. Kanclerská 15, NIP 781-173-38-52, REGON: 634509164, KRS: 0000306513

 

Služba PayPro SA se sídlem v Poznani, 60-327, ul. Kancelář 15. NIP: 779-236-98-87, REGON: 301345068, KRS: 0000347935

 

 

8. Objednávky prostřednictvím obchodu lze umístit 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

 

V případě předplacení na účet prodávajícího pozastaví provedení objednávky, dokud neobdrží platbu na bankovním účtu nebo obdrží informace o rezervaci finančních prostředků na účtu operátora plateb online. Nebude-li platba nebo nedostatek informací od provozovatele internetových plateb, objednávka bude zrušena. Objednávky jsou připraveny k provedení okamžitě, v pořadí jejich dopadu.

 

Prodávající vždy informuje zákazníka o datu odeslání a možných prodloužení tohoto období. Dodací lhůta je 1 pracovní den, s výjimkou položek, které vyžadují import od výrobce, což je vždy uvedeno v popisu produktu. Dodací lhůta by měla být přidána do tohoto období v závislosti na zvolené podobě: zásilková přeprava 1 pracovní den, polská pošta 1-2 pracovní dny, Paczkomaty In Post po 1-2 pracovních dnech.

 

Na žádost zákazníka je možná mezinárodní přeprava podle individuálních ujednání s prodávajícím.

 

Prodávající bude informovat o přípravě objednávky zákazníka na odeslání v samostatné zprávě. Prodejce čeká na zaplacení finančních prostředků na 14 dní, které budou rezervovány, po tomto datu bude objednávka zrušena.

 

9. PRODEJCE se může dohodnout, že poskytne Klientovi fakturu jako důkaz smlouvy e-mailem na adresu poskytnuté KLIENTEM, která uvolní PRODEJCE z faktury Klientovi spolu s PRODUKTEM. Faktura je vystavena na výslovnou žádost obchodního klienta nebo spotřebitele.

 

10. Až do klepnutí na tlačítko "objednávka s povinností platit" na webové stránce www.orientfashion.pl, má CLIENT právo měnit objednávku nezávisle na tom, že funkčnost webových stránek je přijatelná. Tyto možnosti můžete také upravit tak, aby odpovídaly vašim preferencím, dokud nekliknete na tlačítko "objednávka s povinností platit". Změna objednávky v pozdějších fázích smlouvy je možná přímým kontaktem s prodávajícím s přihlédnutím k stavu objednávky a fázi jejího provádění.

 

11. Ceny výrobků jsou uvedeny v polských zlotých a jsou hrubými cenami. Ceny uvedené na nabízených PRODUKTECH neobsahují informace o nákladech na dopravu, protože informace o celkové hodnotě objednávky jsou uvedeny ve formulářích CLEAR a ONE SINGLE po výběru způsobu doručení a platby klientem. Před potvrzením objednávky může CLIENT kontrolovat náklady na doručení.

 

 

12. Nejpozději při obdržení e-mailu potvrzujícího objednávku zákazníka je zákazník informován o způsobu a účelu zpracování svých osobních údajů v souvislosti s prováděním kupní smlouvy mezi prodávajícím a zákazníkem.

 

Nejpozději při dokončení objednávky je zákazník vyzván, aby označil formu souhlasu se zpracováním osobních údajů nezbytných pro výkon služeb nabízených prodávajícím.

 

Údaje jsou tímto způsobem zpracovávány prostřednictvím internetového obchodu ORIENT FASHION za účelem splnění objednávky a případného postprodejního servisu. Přijaté osobní údaje nebudou použity k jiným účelům, zejména pro účely neslučitelné s platnými právními předpisy.

 

Bulletiny a propagační nabídky budou volitelně zasílány pouze s výslovným souhlasem zákazníka vyjádřené zaškrtnutím příslušných možností v registračním formuláři. Zákazník má právo nahlížet, opravit a požádat o zastavení užívání svých osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ze dne 29. srpna 1997.

 

Výše uvedené postupy se promítají do výběru vhodných schválení a možností v procesu objednávky, jakož i podrobněji popsaných v Zásadách ochrany osobních údajů, ke kterým má zákazník přístup před provedením nákupu a jehož ustanovení přijme před provedením nákupu.

 

Prodávající se zavazuje informovat Zákazníky na internetových stránkách Obchodu o všech formách a cílech sběru a zpracování osobních údajů Zákazníků, o sběru osobních údajů společnosti GIODO s využitím technik vedoucích k profilování zákazníků z hlediska jejich preferencí nákupu a době jejich zpracování. Veškeré obchodní informace zaslané zákazníkům obchodu budou vždy založeny na výslovném souhlasu vyjádřeném v objednávkovém řízení a na jejich žádost vyjádřené v prohlášení o vůli přestanou posílat komerční a propagační materiály k nim, např. Formou informačního bulletinu nebo systému oznámení.

 

ZÁKAZNÍKOVÝ ÚČET

 

1. Obchod nabízí svým klientům možnost vytvářet účet, který výrazně zjednodušuje a zefektivňuje proces objednávání a využívání zdrojů obchodu.

 

2. Chcete-li nastavit účet, postupujte následovně: vyplňte registrační formulář. Je třeba poskytnout následující údaje: uživatelské jméno a heslo. Registrováním účtu v objednávkovém řízení zákazník zadá své přepravní údaje, které jsou uloženy v účtu. Registrováním bez uskutečnění nákupu zákazník zadává tato data na svých kartách. Povinná pro registraci, zákazník zadá své jméno a adresu dodání (nebo název společnosti, adresu pro doručení a NIP pro podnikatele).

 

3. Vytvoření účtu v Obchodě je zdarma.

 

4. Přihlášení k účtu se provádí zadáním přihlašovacího jména a hesla nastaveného v registračním formuláři - při jeho nastavení. Po přihlášení na váš účet může zákazník upravit údaje, které zadal, a zobrazit historii objednávek.

 

4.1. Zejména účet má následující karty:

 

Moje objednávky, Můj produkt se vrací, Moje účty, Moje adresy, Moje osobní údaje, Moje poukázky.

 

5. Zákazník může kdykoli bez udání důvodu a bez zaplacení poplatků účet odstranit zasláním prodávajícího na kontaktní e-mailovou adresu nebo tradiční poštu prohlášení o ochotě odstoupit z jeho účtu. Po odebrání účtu z prostředků prodejce prodejce má zákazník právo požadovat trvalé smazání osobních údajů uložených v infrastruktuře obchodu spolu s vymazáním účtu (zejména v den vstupu GDPR v platnost) odesláním takového požadavku po nebo po odstoupení od povinnosti mít účet v obchodě.

 

PRAVDA ODSTOUPENÍ Z DOHODY

 

Zákazníci, kteří jsou spotřebiteli, mají zákonné právo odstoupit od smlouvy o prodeji uzavřené na dálku:

 

1. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy o prodeji do 14 dnů bez udání důvodu.

 

2. Provádění lhůty uvedené v odstavci 1 začíná dodávkou produktu spotřebiteli nebo jinou osobou, než je jím určený dopravce.

 

3. V případě smlouvy, která obsahuje mnoho produktů, které jsou dodávány samostatně, v dávkách nebo v částech, datum uvedené v odstavci 1 běží od doručení poslední položky, části nebo části.

 

4. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy tím, že předloží prodávajícímu prohlášení o odstoupení od smlouvy. Aby bylo možné dodržet lhůtu pro odstoupení od smlouvy, stačí, aby spotřebitel předal prohlášení před uplynutím této lhůty.

 

5. Prohlášení lze zaslat poštou, faxem nebo e-mailem zasláním výpisu na e-mailovou adresu prodávajícího nebo zasláním prohlášení na internetových stránkách prodávajícího - kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny v těchto předpisech. Toto prohlášení lze rovněž předložit na formuláři, jehož vzor je připojen jako příloha 1 k těmto předpisům a příloze k aktu o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014, ale není povinný. Adresa pro vrácení zboží v rámci odstoupení od smlouvy je adresa sídla prodávajícího.

 

6. V případě zaslání prohlášení spotřebitele elektronicky prodávající neprodleně zašle spotřebiteli potvrzení o přijetí prohlášení o odstoupení od smlouvy poskytnuté spotřebitelem.

 

7. Účinky odstoupení od dohody:

 

V případě odstoupení od Smlouvy uzavřené na dálku bude dohoda považována za neplatnou.

 

V případě odstoupení od smlouvy prodávající neprodleně do 14 dnů ode dne obdržení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy veškeré platby, které provedl, včetně nákladů na doručení zboží, s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z způsobu dodání vybraného spotřebitelem. jiné než nejlevnější obvyklá metoda doručení nabízená prodávajícím. V případě vrácení zboží velkého rozsahu při výkonu práva odstoupit od smlouvy Prodávající informuje Zákazníka o veškerých nákladech na vrácení tohoto zboží pod bolestí převodu těchto nákladů na Prodávajícího.

 

Vrácení bude provedeno prodávajícím za použití stejných způsobů platby, které spotřebitel použil v původní transakci, pokud spotřebitel výslovně nesouhlasí s jiným řešením, což pro něj nebude znamenat žádné náklady.

 

Pokud byla platba provedena pomocí platební karty, vrácení peněz za transakci provedenou zákazníkem platební kartou, bude prodávající vrácen na bankovní účet přidělený platební kartě zákazníka.

 

Prodávající může odmítnout vrácení platby až do okamžiku, kdy obdrží produkt zpět, nebo dokud mu nebude poskytnut důkaz o jeho vrácení, podle toho, která událost nastane dříve.

 

Spotřebitel by měl vrátit Produkt na adresu Prodávajícího, která je uvedena v těchto Pravidlech, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy oznámil Prodávajícímu odstoupení od Smlouvy.

 

Termín bude respektován, pokud spotřebitel vrátí výrobek před uplynutím lhůty 14 dnů. Spotřebitel nese přímé náklady na vrácení Produktu, včetně nákladů na vrácení Produktu, jestliže díky své povaze nemohl být Produkt vrácen v normálním režimu prostřednictvím poštovního nebo kurýrního operátora, který si Zákazník zvolil. Spotřebitel je odpovědný pouze za snížení hodnoty produktu vyplývající z jeho použití jiným způsobem, než je nezbytné pro stanovení povahy, vlastností a fungování produktu.

 

8. V souladu s těmito předpisy má spotřebitel stejná omezení práva odstoupit od smlouvy, která je výsledkem zákona o ochraně práv spotřebitelů, tj. Přímá aplikace je stanovena v čl. 38 zákona ze dne 24. června 2014 o právech spotřebitelů, který stanoví, že: "Právo odstoupit od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory nebo z dálky pro spotřebitele není k dispozici pro smlouvy:

 

1) pro poskytování služeb, pokud podnikatel plně vykonal službu s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl informován před zahájením služby, že poté, co podnikatel splnil nárok na dávku, ztratí právo odstoupit od smlouvy;

 

2) v němž cena nebo odměna závisí na fluktuacích na finančním trhu, nad kterými podnikatel nemá kontrolu a který může nastat před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

 

3) předmětem služby je nepředstavovaná položka, vyrobená podle specifikace spotřebitele nebo sloužící k uspokojování jeho individuálních potřeb;

 

4) ve kterém předmětem služby je zboží, které je vystaveno rychlému zhoršení nebo má krátkou trvanlivost;

 

5) předmětem služby je zásilka dodaná v uzavřeném obalu, který po otevření obalu nelze z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů vrátit, pokud byl obal otevřen po dodání;

 

6), ve kterém předmětem výhody jsou věci, které po doručení jsou vzhledem k jejich povaze neoddělitelně spojeny s jinými věcmi;

 

7) v němž předmětem služby jsou alkoholické nápoje, jejichž cena byla dohodnuta při uzavření kupní smlouvy a která může být doručena až po 30 dnech a jejichž hodnota závisí na výkyvech na trhu, nad kterými podnikatel nemá kontrolu;

 

8), ve kterém spotřebitel výslovně požadoval, aby podnikatel přišel k němu pro naléhavou opravu nebo údržbu; pokud podnikatel poskytuje jiné služby než ty, jejichž výkon požadoval od spotřebitele nebo dodával jiné věci než náhradní díly potřebné k provedení opravy nebo údržby, právo na odstoupení od smlouvy má nárok na spotřebitele s ohledem na další služby nebo položky;

 

9) v němž předmětem služby jsou zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačový software dodávaný v uzavřených obalech, pokud byl obal otevřen po dodání;

 

10) pro doručování novin, časopisů nebo časopisů s výjimkou smlouvy o předplatném;

 

11) uzavřené veřejnou dražbou;

 

12) pro poskytování ubytovacích služeb, kromě pro bydlení, přepravu zboží, pronájem automobilů, stravování, služby související s volnočasovými, zábavnými, sportovními nebo kulturními akcemi, pokud smlouva uvádí den nebo dobu poskytnutí služby;

 

13) pro doručování digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, pokud plnění služby začalo s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a po informování podnikatele o ztrátě práva odstoupit od smlouvy.

 

9. Vzhledem k výše uvedenému by spotřebitel měl mít na paměti, že objednaný výrobek, jeho množství, jakost nebo druh řezu, jiné než originální balení, množství nebo jiné individuální vlastnosti zakoupené položky, nesplňuje podmínky pro tento typ výrobku individuální, osobní specifikace), které podléhají postupu odnětí.

 

POSTUP PODÁNÍ

 

1. Obchod nabízí svým klientům příležitost předložit jakékoli připomínky a nároky týkající se kvality Smlouvy uplatněním reklamačního postupu.

 

2. Zákazník nespokojeni s kvalitou provedení dohody o obchodu mohou podat písemnou stížnost přispěvatelem poštou nebo elektronicky. Pořadí číslo oznámení reklamace a datum jeho provádění, název - název společnosti, a stručný popis zaistniałego nároku.

 

3. Obchod se zavazuje, že svá stížnost zváží neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od obdržení.

 

4. Zásobník odpovídá za záruku za fyzické nebo právní vady prodané položky. V případě, že strana je spotřebitel stížnost žalobce, nieustosunkowanie na stížnost v této lhůtě se rozumí ocenění díky tvrzení spotřebitele.

 

5. V případě, že reklamace ukáže jako správný, a vinu za způsobené nepříjemnosti a vznik skutečného nároků zákazníka ponese obchod (a nikoliv např. Výrobce nabízeného zboží v obchodě nebo jinými subjekty, jako kurýr, provozovateli poštovních služeb, atd), které považuje za podnět a navrhnout přiměřené odškodnění na klienta, možnost opětovného doručení bezvadným zboží, výměna zboží, převod na jiný druh zboží po dohodě s klientem.

 

6. V případě vady zakoupené od prodávajícího zboží má zákazník právo podat stížnost na základě ustanovení týkajících se záruky v občanském zákoníku. Pokud je zákazníkem podnikatel, strany vylučují odpovědnost ze záruky.

 

7. Je-li reklamace ukáže jako neopodstatněné zákazník si může vyžádat smírné řešení jejich sporu tak. Stížnosti lze podat prostřednictvím kontaktního formuláře, nebo se obraťte na prodejně nebo na adrese: sklep@orientfashion.pl

 

8. Bez ohledu na výše uvedené Prodávající nevylučují odpovědnost na základě záruky, pochopil podle znění občanského zákoníku, pro neshody na zásadách stanovených v tomto kodexu (čl. 556 občanského zákoníku a násl.).

 

POLSKÝ SPORTOVNÍ ROZHODNUTÍ

 

 

Prodávající se zavazuje usilovat o smírné způsob řešení všech druhů sporů, které mohou vzniknout v souvislosti s jeho službami, zvláště když je spotřebitel stranou Dohody.

 

Postupy zprostředkování a jednání jako součást smírného urovnání sporů mohou vzniknout, pokud taková metoda přijmou obě smluvní strany.

 

Spotřebitel má právo využívat pomoc veřejného ochránce práv spotřebitelů nebo sociální organizace, jehož zákonným účelem je chránit práva spotřebitelů a / nebo smírné řešení sporů.

 

Spotřebitel může také využít pomoc inspektorátu Vojenského úřadu obchodní inspekce nebo požádat o trvalý smírný spotřebitelský soud v souladu s příslušnými ustanoveními.

 

Zákazník - spotřebitel je rovněž oprávněn využít on-line platformu, která je interaktivní model řešení sporů, tak. Platforma ODR (online řešení sporů). Platformu, a podrobné informace o podmínkách řešení sporů s použitím tohoto režimu jsou k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Podrobné kontaktní informace a seznam stálých spotřebitelských rozhodčích soudů lze nalézt na Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitelů [link: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php].

 

Po vyčerpání, neúspěch ve velice přátelském duchu řešení sporů Zákazníci si ponechávají právo vznést svůj nárok před příslušným soudem, zřízený na základě příslušných ustanovení občanského zákoníku o vlastnostech střídavého nebo předpisy zákona o ochraně spotřebitele.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 

  1. Ve věcech, na něž se tyto předpisy nevztahují, se použijí všeobecně platné právní předpisy, zejména občanský zákoník, zákon o právech spotřebitelů nebo zákon o poskytování elektronických služeb, výše uvedený popis nepředstavuje uzavřený katalog.

 

Přílohy k Předpisům, jako jsou šablony formuláře pro odstoupení od smlouvy, formulář stížnosti, zásady ochrany osobních údajů a informace o souborech souborů cookie, tvoří jeho nedílnou součást.

 

Prodávající si vyhrazuje právo změnit ustanovení a obsah těchto předpisů po informování klientů o každé takové změně 14 dní před vstupem nových záznamů v platnost. Zákazník má právo nepřijmout změny nařízení.

 

Jazyk nařízení a dohoda uzavřená na jejím základě je polská.

 

Předpisy vstoupí v platnost dne 11/04. 2018

 

Informace týkající se řešení sporů online podle čl. 14, odst. 1 ODR (nařízení pro řešení sporů online):

Evropská komise dává spotřebitelům možnost řešit spory online na jedné ze svých platforem, a to na základě čl. 14, odst. 1 nařízení ODR. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) slouží jako portál, kde mohou zákazníci dosáhnout mimosoudního vyrovnání ve sporech plynoucích z online nákupů a kontraktů na služby.