Beperking van het herroepingsrecht

Het recht om zonder opgaaf van redenen van het contract af te zien, wordt niet aan de consument verleend als hij een niet-geprefabriceerd artikel koopt dat is vervaardigd volgens de specificaties of dient om aan zijn individuele behoeften te voldoen.

Artikel 38. van de wet van 30 mei 2014 betreffende consumentenrechten: Het recht om een contract te beëindigen dat is gesloten buiten verkoopruimten of op afstand heeft geen recht op een consument met betrekking tot contracten:

3) waarin het doel van de dienst een niet-geprefabriceerd artikel is, vervaardigd volgens de specificaties van de consument of dient om aan zijn individuele behoeften te voldoen.